TemboVýrobky z Namibie
TEMBO.CZ - originální dárky z Afriky
Obchod africkým zbožím

Obchodní podmínky, objednávka a uzavření kupní smlouvy.

 

1. Níže uvedené obchodní podmínky platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.tembo.cz. Internetový obchod provozuje (dále jen Prodávající). Tyto obchodní podmínky specifikují a vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka nakupujícího (dále jen Kupující) v internetovém obchodě www.tembo.cz.

2a. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.tembo.cz za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů a odstoupení od smlouvy.

2b. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím.

3a. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3b. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři (není-li uvedeno v poznámce formuláře jinak).

3c. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

3d. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle Prodejce informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Pro usnadnění komunikace uvádějte též ID vaší objednávky.

4. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v uskutečněné objednávce.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.tembo.cz, Kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.tembo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

3. Storno objednávky může Kupující bez souhlasu Prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Prodávající a Kupující se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky tak, jak je ustanoven ve sbírce zákonů, především potom zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

 

Dodací podmínky
 
Odstoupení
 
Reklamační řád
 
Ochrana osobních údajů
 
Možnosti platby
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 Tembo.cz - obchod africkým zbožím | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart