TemboVýrobky z Namibie
TEMBO.CZ - originální dárky z Afriky
Obchod africkým zbožím

Ochrana osobních údajů.

  1. Provozovatel elektronického obchodu prohlašuje za důvěrné veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu). Zavazuje se řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  2. Provozovatel elektronického obchodu prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v bodě 1) nebudou zveřejněny. Poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.
  3. Provozovatel elektronického obchodu prohlašuje, že údaje uvedené v bodě 1) shromažďuje z interních obchodních, statistických, logistických a marketingových důvodů.
  4. Bude-li nutné poskytnout údaje zákazníka uvedené v bodě 1) dodavateli, provozovatel obchodu se zavazuje předat tyto informace až po odsouhlasení zákazníkem. Tento bude dotázán telefonicky nebo e-mailem.
  5. Využitím služeb provozovatele elektronického obchodu zákazník souhlasí se shromažďováním údajů uvedených v bodě 1). Tyto údaje jsou nadále ukládány v databázi. Zákazník má právo požadovat výmaz údajů z databáze písemnou formou na tembo@tembo.cz
  6. Za zneužití přístupového hesla a případné následné zneužití údajů nenese provozovatel obchodu žádnou zodpovědnost.
  7. Provozovatelem obchodu je společnost .

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2020 Tembo.cz - obchod africkým zbožím | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart